unify medical supply banner

News, articles & events

Unify Health Medical Supply always publishes the latest information here. Through the News section, we inform Communities with the latest healthcare news, insurance policy updates from the government and insurance companies.

In addition, under the Events section, Unify HMS will publish information about the schedules of charity activities, Community campaigns that Unify HMS and our partners organize.

y te1

6 Lợi ích của nhà cung cấp thiết bị y tế tại Denver đem lại cho sức khỏe của bạn và gia đình

Sức khỏe và sự phát triển của một gia đình luôn là một ưu tiên hàng đầu. Khi cần đến các thiết bị y tế để chăm sóc sức khỏe của bạn và gia đình, việc tìm kiếm và lựa chọn một nhà cung cấp đáng tin cậy là rất quan trọng. Với nền y tế tiên tiến và phát triển, Denver đã trở thành một trung tâm quan trọng trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế.

kham suc khoe tong quat 2 2

5 Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp thiết bị y tế tốt nhất cho người cao niên tại Denver

Trong xã hội ngày nay, dân số trên 60 tuổi đang ngày càng tăng, đặc biệt là trong các nước phát triển. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhu cầu cao hơn về thiết bị y tế phục vụ cho nhóm người cao niên này. Do đó, nhiều nhà cung cấp thiết bị y tế cũng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực.

nguoi gia626

5 Cách bảo quản các thiết bị y tế DME cho người cao tuổi tại Denver, Colorado

Đối với những người cao tuổi tại Denver, Colorado, sức khỏe là một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì cuộc sống và khỏe mạnh. Trong nhiều trường hợp, các thiết bị y tế như xe lăn, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết có thể là phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng các thiết bị này được sử dụng hiệu quả và đúng cách, bảo quản các thiết bị y tế DME là vô cùng quan trọng.

free vaccinating patient at Unify HMS

COVID-19 vaccination for booster

Available vaccines include: Location & Time Unify Medical Supply1427 S. Federal BlvdDenver, CO 80219 Thurs, Nov. 39AM-6:30PM

Unify hms free gifts

Community Activity: Give-away gifts

This Thanksgiving, Unify HSM has joined forces with local organizations and groups for sending donation, providing health check and flu shots in different communities of